Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Arweinwyr Digidol/ Digital Leaders

Gweledigaeth yr Arweinwyr Digidol

 

Yn Ysgol Bro Eirwg hoffwn ni;

  • Sicrhau bod pob plentyn yn gwybod sut i gadw'n ddiogel ar y we.
  • Helpu plant yr ysgol i wella eu sgiliau technoleg.
  • Rhoi'r cyfle i bob plentyn i ddefnyddio technoleg i gyfathrebu a chydweithio.
  • Dysgu yn annibynnol, trwy ymchwilio a chasglu gwybodaeth a ffeithiau am ein dysgu.
  • Defnyddio technoleg i fod yn chwilfrydig ac yn hyderus wrth gyflwyno.
  • Datblygu arbenigwyr yn yr ysgol i helpu gyda thechnoleg ym mhob ffordd. 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top