Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Blwyddyn 1 / Year 1

Rydym ni yn ffodus iawn ein bod gennym ni yng Nghymru rhai o harbyrau mwyaf prydferth yn y byd. Mae ein disgyblion yn aml yn ymweld â’r rhain ar benwythnosau ac yn aml mae gan eu teuluoedd garafanau / tai gwyliau yno.

 

Yn yr uned yma bydd cyfle i edrych ar brysurdeb yr harbwr. Dylid dysgu am gyfrifoldebau'r Bad Achub a dysgu am ddiogelwch a pheryglon y môr. Bydd ymchwiliadau i’r hyn sy’n gwneud cwch/llong lwyddiannus a dysgu am hanes Môr-ladron enwog o Gymru.

 

We are very fortunate that in Wales we have some of the most beautiful harbors in the world. Our pupils often visit these at weekends and their families often have caravans / holiday homes there.

 

In this unit there will be an opportunity to look at the hustle and bustle of the harbour. We will learn about the responsibilities of the RNLI and learn about the safety and dangers of the sea. There will be investigations into what makes a successful boat/ship and learning about the history of famous Pirates from Wales.

Gwybodiaduron/ Knowledge Organisers

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top