Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Derbyn Gwybodaeth/ Receiving Information

Cyfathrebu

Mae’r ysgol yn defnyddio’r wefan, Twitter, Instagram a ap yr ysgol (Schoop) fel dulliau o gyfathrebu ac o ganlyniad, mae swmp y wybodaeth a drosglwyddir wedi cynyddu yn sylweddol. Mae holl wybodaeth yr ysgol yn cael ei ddosbarthu gan ddefnyddio’r dulliau uchod a’n bwriad yw lleihau ar y nifer o gopiau papur yr ydym yn eu cynhyrchu. Bydd hyn yn lleihau ar gostau’r ysgol, yn gwneud gwell defnydd o amser staff gweinyddol ac wrth gwrs yn cyfrannu’n fawr at ein targedau a’n hamcanion ECO. 

 

Communication

The school is now using the website, Twitter, school app (Schoop) as means of communication and as a result there has been a significant increase in the amount of information being distributed. All information is distributed via the above and our aim is to significantly cut down on the use of paper copies. This will cut down on costs, admin staff time and of course it will contribute greatly to our ECO aims and targets. 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top