Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Llythyr Parcio / Parking Letter

Ymaelodi a'r Urdd / Urdd membership

Diweddaru Schoop / Updating Schoop details

Dyddiadau pwysig Tymor yr Hydref / Important Autumn Dates

Darpariaeth Cinio Ysgol Am Dim - Gwyliau'r Haf / Summer Holidays Free School Meal provision

Adolygiad Iechyd plant oedran Derbyn / Health Review Reception aged children

Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd yn ysgolion Caerdydd / Rollout of Universal Primary Free School Meals in Cardiff schools

E-byst athrawon - Teacher email addresses

Trefniadau Cynllun Prydiau Ysgol Am Ddim Medi 2022 / Primary Free School Meal Scheme Arrangements September 2022

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top