Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Llythyron / Letters

Dyddiadau Hanner Tymor Chwefror + Mawrth - Half Term dates February + March

Clybiau Dawns a Drama / Drama and dance clubs

Gwybodaeth am Y Frech Goch yng Nghaerdydd-Additional information about Measles outbreak in Cardiff - Information for parents/carers

Nodyn Atgoffa Brechlyn Ffliw - Flu Vaccine Reminder

Welsh for Parents / Dewch i siarad Cymraeg

Llythyr Brechiad Ffliw 23 / Flu Immunisation letter 23

Gwersyll diwrnod HMS Urdd INSET Camp

Llythyr Parcio / Parking Letter

Ymaelodi a'r Urdd / Urdd membership

Diweddaru Schoop / Updating Schoop details

Dyddiadau pwysig Tymor yr Hydref / Important Autumn Dates

Darpariaeth Cinio Ysgol Am Dim - Gwyliau'r Haf / Summer Holidays Free School Meal provision

Adolygiad Iechyd plant oedran Derbyn / Health Review Reception aged children

Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd yn ysgolion Caerdydd / Rollout of Universal Primary Free School Meals in Cardiff schools

E-byst athrawon - Teacher email addresses

Trefniadau Cynllun Prydiau Ysgol Am Ddim Medi 2022 / Primary Free School Meal Scheme Arrangements September 2022

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top