Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Trefniadau Mynediad / Admission Arrangements

Ein Diwrnod Agored Tachwedd 2023 / Our Open Day November 2023

Os hoffech i'ch plentyn fynychu Ysgol Bro Eirwg, mae manylion cofrestru Cyngor Caerdydd isod.

 

If you would like your child to attend our school,the full details of Cardiff Council's admission arrangements are below. 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top