Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Cefnogaeth i Deuluoedd Caerdydd / Support for Cardiff Families

Gwasanaeth newydd - Cefnogaeth Lles emosiynol a meddyliol i'ch plentyn / New Service - Emotional and mental health support for your child

Cymorth Haf i Deuluoedd a Chymorth Bwyd / Summer Support for Families and Food Support

Gyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm roi gw...

Mae Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd yn cynnig ystod o wybodaeth, cyngor a chymorth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gall y tîm roi gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r y canlynol:

 • Bywyd teuluol
 • Ymddygiad plant
 • Ofal Plant
 • Cymorth rhianta
 • Presenoldeb Ysgol
 • Cyflogaeth, arian a thai
 • Gwybodaeth a chyfeirio at wasanaethau eraill

Cardiff Family Advice & Support (English)

Cardiff Family Advice and Support offers a range of information, advice, and assistance for children, young people and their families in Cardiff. The team ca...

Cardiff Family Advice and Support offers a range of information, advice and assistance for children, young people and their families in Cardiff. The team can provide information and advice on:

 • Family life
 • Child behaviour
 • Childcare
 • Parental support
 • School attendance
 • Employment, money and housing
 • Information and signposting to other services

Dilynwch y linc yma am fwy o wybodaeth / Please  follow this link for more information 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top