Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Gwisg Ysgol / School Uniform

Mae gan yr ysgol wisg swyddogol a gobeithio y gallwn ddibynnu arnoch i annog y plant i’w gwisgo bob dydd. Mae gwisgo’r wisg bob dydd yn ennyn parch ac agweddau positif tuag at yr ysgol.

A fyddech cystal â sicrhau bod enw eich plentyn ar bob dilledyn mae’n ei g/wisgo yn yr ysgol.

Gellir prynu’r wisg ysgol o siop YC Sports, Crwys Road, Caerdydd, neu ar-lein.

 

Hysbysir chi ar ba ddyddiau y bydd eich plentyn yn cael gwersi Addysg Gorfforol. Ar gyfer y gwersi hyn bydd angen Cryst-T gwyn a throwsus byr tywyll.

 

 

The school has an official uniform and we hope that you will encourage the children to wear it every day. Wearing the school uniform every day leads to positive attitudes and a pride in the school.

Please ensure that your child’s name is on every piece of clothing that he/she wears to school.

The uniform can be bought from YC Sports, Crwys Road or online.

 

 

You will be notified on which days your child will have P.E. lessons. For these lessons they will need dark coloured shorts and a white T-shirt.

Gwisg Ysgol

Sgert lwyd          

Trowsus llwyd hir/byr

Crys polo coch  

Crys chwys neu gardigan glas tywyll Bro Eirwg

Ffrog haf goch a gwyn yn yr haf

Sylwch:

  • Dylai esgidiau fod yn rai tywyll.
  • Oherwydd diogelwch ni chaniateir gemwaith ag eithrio oriawr a chlustdlysau bach.
  • Ni chaniateir gwisgo colur.

School Uniform

Grey skirt           

Grey trousers long/short

Red polo shirt

Navy Bro Eirwg sweatshirt or cardigan

Gingham Red and white check dress in the summer

Please note:

  • Dark coloured shoes.
  • Jewellery other than a watch and stud earrings are not allowed.
  • Makeup is not allowed.

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top