Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Staff

Ffederasiwn y Ddraig

 

Pennaeth y Ffederasiwn                            

Federation Headteacher

Iwan Ellis

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Sarah Jones

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant

Assistant Headteacher, Inclusion

Rebecca Rosser

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd Bl5-6

Assistant Headteacher and Progress Leader Yr5-6

Iwan Davies

Arweinydd Cynnydd Bl 3-4

Progress Leader Yr 3-4

Nathan Bridson / Sarah Griffiths

Arweinydd Cynnydd Bl 1-2

Progress Leader Yr 1-2

Charlene Bennett

Arweinydd Cynnydd M-D

Progress Leader N-R

Jess Lovelock / Beth Ellis

 

Athrawon

Teachers

Staff Cynorthwyol

Support Staff

Meithrin

Nursery

Lisa Powell 

 

Sara Coulton

Huw Davies

Emma Dunn

Gemma Flavin

Meriel Gainsbury

Karen Gregory

Cerys Hate

Nia James

Charlotte Jones

Rhiannon Latner

Kirsty Lewis

Beccy Tinsley

 

 

 

Derbyn

Reception

Jess Lovelock 

Megan Dugdale

Blwyddyn 1

Year 1

Beth Jones 

Jessica Stephens

Blwyddyn 2

Year 2

Charlene Bennett / Angharad Stevenson

Efan Ellis

Blwyddyn 3

Year 3

Rachel McGuinness

Nathan Bridson 

Blwyddyn 4

Year 4

Ifan Jones 

Steph Williams / Rebecca Hardy 

Blwyddyn 5

Year 5

Iwan Davies

Tom Carey

Blwyddyn 6

Year 6

Sarah Griffiths

Meinir Hughes 

CPA

PPA

Nia Hodges 

Bedwyr Lewis ( HTLA)

Aneurin Roberts 

Staff Eraill/ Other staff

 

Gweinyddol

Admin

Susan Davies

 

Gofalwr

Caretaker

 

Glanhawyr

Cleaners

 

Helen Dwyer

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

Julie Salter

Louise Threlfall

Keira Parsons

Julie Hornblow

Gabriela Phillips 

 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top