Google Services

Google Translate

Google Search

Croeso i /Welcome to

Ysgol Bro Eirwg

Creu dyfodol disglair

Staff

Ffederasiwn y Ddraig

 

Pennaeth y Ffederasiwn                            

Federation Headteacher

Mr I Ellis

Pennaeth Mewn Gofal

Head of School

Mrs S Jones

Pennaeth Cynorthwyol, Cynhwysiant

Assistant Headteacher, Inclusion

Mrs R Rosser

Pennaeth Cynorthwyol ac Arweinydd Cynnydd Bl5-6

Assistant Headteacher and Progress Leader Yr 5-6

Mr I Davies

Arweinydd Cynnydd Bl 3-4

Progress Leader Yr 3-4

Miss S Griffiths

Arweinydd Cynnydd Bl 1-2

Progress Leader Yr 1-2

Mrs C Bennett

Arweinydd Cynnydd M-D

Progress Leader N-R

Miss J Lovelock

 

Athrawon

Teachers

Staff Cynorthwyol

Support Staff

Meithrin

Nursery

Mrs B Ellis

Mrs A Hodgson 

 

Mrs S Coulton

Mr H Davies

Miss E Dunn

Mrs M Gainsbury

Mrs K Gregory

Mrs C Hate

Mrs N James

Miss C Jones

Mrs Rh Latner

Miss B Tinsley

Miss T James

 

 

 

Derbyn

Reception

Miss J Lovelock

Miss N Hodges/Mr B Lewis

Blwyddyn 1

Year 1

Miss M Dugdale

Mr E Ellis

Blwyddyn 2

Year 2

Miss M Stephens

Mrs C Bennett 

Blwyddyn 3

Year 3

Miss S Griffiths

Mr M Hand

Blwyddyn 4

Year 4

Mrs R McGuinness

Mrs S Williams / Mrs R Hardy 

Blwyddyn 5

Year 5

Mr I Davies

Mr T Carey

Blwyddyn 6

Year 6

Mr I Jones

Miss M Hughes 

CPA

PPA

Mrs L Powell

Mr G Passmore 

Staff Eraill/ Other staff

 

Gweinyddol

Admin

Mrs S Davies

 

Gofalwr

Caretaker

Mr L Holliday

Glanhawyr

Cleaners

H Dwyer

Cinio a clwb brecwast

Lunch and breakfast club

J Salter

L Threlfall

K Parsons

J Hornblow

G Phillips 

Cysylltwch â Ni /Contact Us

Ysgol Bro Eirwg Heol Ridgeway, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 4AB
Top